سخن مدیر عامل

IMG-20160216-WA0002-Recovered

خداوند را شاکریم در سالی که به سال  دولت و ملت, همدلی و همزبانی مزین شده است, پشت سرنهادن تحریم های ظالمانه را بر اثر این همدلی و همزبانی شاهد هستیم.

در دوران پسا تحریم, نیازمند جامعه ای دانش بنیان هستیم که دانش و فن در آن محترم است و تصمیمات و سخن گفتنها پشتوانه علمی داشته باشد.شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار به منظور تبدیل منابع نادر و محدود به فرصتهای نامحدود و ارزش افزوده در دوره ای که ایجاد و توسعه اقتصاد بنیان نیازمند برداشتن گامهای استوار است, فعالیتهای خود را به سوی دانش بنیان شدن سوق داده است. تشکیل کار گروه های تخصصی و استفاده از پژوهش های دانشگاهی برای ایجاد رونق در تجارب و تولید مهمترین سیاست این شرکت برای افزایش سهم تولید فناورانه و صادرات دانش بنیان در منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار است.در انتظار ایام شکر گزاری بالندگی اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری, صبورانه روز و شب را با تلاش و تدبیر پشت سر خواهیم نهاد.