حوزه شیلات

fish

شرکت صید صنعتی با بهره گیری بهینه از توان های بالقوه و مزایای نسبی در حوزه شیلات ،بهره برداری و حفاظت از منابع طبیعی،ایجاد و توسعه تأسیسات زیربنایی در این حوزه و انجام بخشی از مأموریت های سازمان منطقه آزاد چابهار در حوزه سرمایه گذاری در صنایع شیلاتی شامل پروژهای پرورش میگو،انواع ماهی و آبزیان با ارزش زمینه های رشد اقتصادی ومحیط رقابتی مناسب با دیگر کشورها را فراهم کرده است.
گروه صید صنعتی با همکاری مداوم با کارشناسان متخصص در امور شیلات به استانداردهای جهانی در این زمینه رسیده اند همچنین شرکت با بکارگیری نیروی انسانی تحصیل کرده بومی سبب رشد منطقه ای و انگیزه برای ارتقاء تحصیلی و کیفی زندگی مردم منطقه شده است.
شرکت صید صنعتی همواره به رعایت اصول اخلاقی در تولید محصولات خود پایبند است و با توجه به فسادپذیری ،تاریخ مصرف محصولات و جلب رضایت مشتری بابه حداقل رساندن مواد نگهدارنده ،محصولات خود را در بسته بندی مناسب و قابل بازیافت عرضه نموده است که در حد رقابت با دیگر برندهای موفق این حوزه می باشد.
شرکت با ایجاد بازار استاندارد عرصه آبزیان با خرید مستقیم از صیادان و تعاونی های صیادی در مسیر قانونی و قابل تضمین در عرضه به بازار مصرف گام برمی دارد.

اهداف شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار :

  • استفاده از پتانسیل های شیلاتی منطقه در جهت اشتغالزائی مستقیم و غیر مستقیم.
  • حمایت از نخبگان و دانش آموختگان رشته شیلات در قالب سرمایه گذاری در صندوق پروهش و فناوری مرکز رشد واحدهای فناور.
  • حمایت از شرکت های دانش بنیان.
  • سرمایه گذاری خطر پذیر(VC) در استارتآپ های زیر بخش شیلات.
  • تولید محصولات فناورانه.
  • بسترسازی بمنظور ورود سرمایه گذاران خارجی و بهره برداری از پتانسیل های شیلاتی منطقه.
  • عدم تصدی گری شرکت با بسترسازی بمنظور رشد سرمایه گذاران خرد زیر بخش های شیلات.