دفتر مرکزی:

چابهار, سازمان منطقه آزاد تجاری,مجتمع تجاری صالحیار, طبقه سوم, واحد ۳۰۵

تلفن:۰۵۴۳۵۳۱۲۳۶۳

فاکس:۰۵۴۳۵۳۱۲۳۶۰

کدپستی :۹۹۷۱۷۶۹۵۹۵روابط عمومی:

تماس با ما