تفاهم نامه همکاری مرکز رشد واحدهای فناور و شرکت سرمایه گذاری, توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد چابهار


به منظور ایجاد, گسترش, همفکری و همکاریهای فناوری-پژوهشی و اجرایی و تولید محصولات شیلاتی فیمابین, این تفاهم نامه فی مابین مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان و شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار توافق و به امضاء رسید.

با امضای این تفاهم نامه طرفین حد اعلای تلاش خویش را در جهت گسترش توان فناوری – پژوهشی و آموزشی در پوشش ملی و منطقه ای, تبادل تجارب و اطلاعات فناوری – پژوهشی و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و بهره مندی از توانمدی های علمی – پژوهشی و اجرایی طرفین تحقیقاتی همراستا با ماموریت های شرکت و مرکز و خلاصه شده در موضوع این تفاهم نامه و نیل به خود اتکایی ملی مبذول داشته و از هیچ کوششی در این جهت خودداری نخواهند نمود.